Acasa

Mantuitorul_Maica_Domnului

Bine ati venit!

Acesta este site-ul Parohiei Ortodoxe Romane din Kempten cu hramul„Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava” (2 iunie) si „Sfantul Bonifatiu” (5 iunie)

Sfanta Liturghie se desfasoara duminica incepand cu ora 10:00 in Biserica St.Michael, iar in fiecare a doua duminica din luna, incepand cu ora 11.00                     Adresa Bisericii:  Memminger Strasse 119, 87439   Kempten

 

  Program slujba luna Aprilie 2018

    –   01    Aprilie – 12.30    Sfanta Liturghie ( Intrarea Domnului in     Ierusalim )

    –   06    Aprilie  – 17.30   Slujba Prohodului Domnului

     –  07    Aprilie –  23.30   Sfanta Liturghie ( Invierea Domnului )

    –   09     Aprilie – 10.00   Sfanta Liturghie

    –   15     Aprilie  -10.00   Sfanta Liturghie  ( Duminica lui Toma )

    –   22    Aprilie   – 09.30   Sfanta Liturghie  

    –  23     Aprilie   – 10.00  Sfanta Liturghie (Sfantul Mucenic Gheorghe)

 –     29      Aprilie   – 10.00   Sfanta Liturghie  

 

DUMINICA A III-A DUPA PASTI ( A MIRONOSITELOR ) – 22 APRILIE 2018

 

APOSTOL – 22 Aprilie 2018 :  ” În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii (iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Şi chemând cei doisprezece mulţimea ucenicilor, au zis: Nu este drept ca noi, lăsând de-o parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun, plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului. Şi a plăcut cuvântul înaintea întregii mulţimi, şi au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duh Sfânt, şi pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, şi pe Parmena, şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia, Pe care i-au pus înaintea apostolilor, şi ei, rugându-se şi-au pus mâinile peste ei. Şi cuvântul lui Dumnezeu creştea, şi se înmulţea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă şi mulţime de preoţi se supuneau credinţei. ” ( FAPTE VI 1-7 )

 

SFANTA EVANGHELIE – 22 Aprilie 2018  : ” In vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult. Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus.  Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau. ” ( MARCU XV, 43 – 47;  XVI, 1-8 )

 

SFANTA EVANGHELIE – 23 Aprilie 2018 ( Sfantul Mare Mucenic Gheorghe ) :   ”  Zis-a Domnul catre ucenicii Sai: Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: „M-au urât pe nedrept”. Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine. Acestea vi le-am spus, ca să nu vă smintiţi. Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. ” ( IOAN XV, 17-27; XVI, 1-2 )

BOTEZURI SI CUNUNII
Programarea nuntilor si a botezurilor se face împreună cu preotul slujitor al Bisericii . Cei care doresc sa faca un botez sau o nunta în biserica noastră , trebuie sa discute prima data cu  preotul in vederea stabilirii de comun acord a datei cand va avea loc slujba,  dupa care isi poate rezerva restaurantul sau  locul unde va avea loc masa festiva . In felul acesta se  evita lipsa de comunicare dintre preoți si credinciosi. Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Formularul pentru impozit – aici puteti descarca formularul pentru impozit

Congresul tineretului NEPSIS va avea loc, în 11-13 mai, la Paris

Asociația de tineret „Nepsis” din Mitropolia ortodoxă română a Europei Occidentale și Meridionale organizează congresul anual Nepsis MOREOM 2018 de la Paris, 11-13 mai 2018. La această sărbătoare a tinereții sunt invitați să participe și membri ai parohiilor din Germania, Austria și Luxemburg. Informații complete despre înscriere, participare și programul întâlnirii se găsesc pe pagina Nepsis Paris, dar și în articolul de mai jos.

Formularul de înscriere are două variante: una pentru înscriere individuală și alta pentru înscrierea unui grup (la înscrierea unui grup este solicitată încărcarea unui fișier Excel cu informațiile membrilor participanți din grup).

În formular sunt solicitate câteva informații personale, informații despre sosirea și plecare de la participanților, precum și alte câteva informații necesare bunei organizări a evenimentului (la formular au acces doar responsabilii Nepsis France organizatori).

Taxa de participare este de 15 EUR / persoană și modalitățile de plată sunt specificate în ultima parte a formularului.

Mai multe documente (propuneri pentru cazare, program pdf, ateliere etc.) vor fi transmise prin email participanților.

Program Congres Nepsis MOREOM 2018

Vineri, 11 mai 2018
09:00-16:00 Primire / Înscriere: Primirea și înscrierea participanților (la Catedrala mitropolitană „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” – 9 bis, rue Jean de Beauvais, 75005 Paris).
10:00-16:00 Vizita Parisului pe mai multe trasee (plecare de la Catedrala mitropolitană „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” – 9 bis, rue Jean de Beauvais, 75005 Paris).
16:30 Deschiderea Congresului Nepsis MOREOM de către ÎPS Părinte Mitropolit Iosif la Ambasada României la Paris. Cină.

Sâmbătă, 12 mai 2018 (la Catedrală: 9 bis, rue Jean de Beauvais, 75005 Paris)

09:00-10:00 Primirea participanților. Mic dejun.
10:00-10:15 Rugăciunea de dimineață.
10:20-11:30 „Fiecare clipă contează!” – conferința părintelui diacon Adrian Sorin Mihalache, invitatul congresului.
11:30-12:30 Întrebări și răspunsuri după conferință.
12:30-14:00 Masa de prânz. Înscrierea la ateliere.
14:00-15:00 Prezentări Nepsis pe țări.
15:00-16:30 Diferite ateliere în grupuri.
16:30-17:00 În plen, concluziile atelierelor în grupuri.
17:00-22:00 Seară Nepsis

Duminică, 13 mai 2018
09:30 Sfânta Liturghie (la Catedrală și în parohiile pariziene)
13:00 Cuvânt către tineri al ÎPS Iosif
16:30 Concluzii și Închiderea Congresului Nepsis MOREOM 2018 (la Catedrală).

 

Tradiția spune că Petru a plâns până în ziua Învierii Domnului

Aceeași iubire în fața slăbiciunii omenești o va primi și Petru, căruia Iisus îi spusese că nu va cânta cocoșul până ce nu se va lepăda de El de trei ori. Învățătorul era prins, apostolii fugiseră, doar Ioan și Petru urmau îndeaproape grupul ce-L purta spre judecată. La curtea arhiereului Caiafa, unde Iisus era interogat, aveau acces doar ostașii și membrii Sinedriului. Acolo avea Petru să se lepede de trei ori de Mântuitorul și îndată a cântat cocoșul. Cu numai câteva ceasuri în urmă, se grăbise să facă făgăduieli de care nu știa dacă se putea ține: „Și de-ar fi să mor cu Tine, nu Te voi tăgădui”, după cum amintește Marcu, sau: „Doamne, cu Tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte”, potrivit versiunii lui Luca, sau, în sfârșit: „Dacă toți se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti”, conform mărturiei lui Matei. Sfântul Evanghelist Luca notează că, după ce a cântat cocoșul, „întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru”. O clipă doar, o privire plină de mustrare, dar și de duioșie, de tristețe și poate și de îmbărbătare. Tradiția spune că Petru a plâns până în ziua Învierii Domnului. După Înviere, Mântuitorul îl reașază din nou păstor, printr-o întreită mărturie a dragostei Sale. Urmează judecata Sinedriului, apoi judecata lui Pilat și pedeapsa definitivă pentru „regele iudeilor”: Răstignirea.

Toate acestea sunt relatate în primele cinci pericope evanghelice ale deniei din această seară. Acum are loc cel mai important moment al slujbei: aducerea Sfintei Cruci din sfântul altar și așezarea ei în mijlocul bisericii, spre închinare, în cuvintele preotului: „Astăzi S-a spânzurat pe lemn Cel Ce a întins pământul pe ape”. Scoaterea Sfintei Cruci din altar, care reprezintă cerul, și așezarea ei în naosul bisericii, care simbolizează lumea, reprezintă ieșirea Fiului lui Dumnezeu din slava dumnezeiască și venirea Sa, în istorie, în lume.

Crucea Domnului și mormântul Său s-au multiplicat, la nesfârșit, în toate bisericile creștine, în chipul Sfintei Mese și al Crucii aflate în altarele bisericilor din toată lumea. Oamenii aflați în fața altarului bisericesc devin, astfel, pelerini la mormântul Domnului. Cântarea bisericească din Joia Mare numește pe Hristos „Mirele Bisericii”, întrucât Biserica ia naștere prin jertfa de pe Cruce a Mântuitorului și devine vizibilă în ziua de Rusalii, prin Pogorârea Duhului Sfânt, după făgăduința făcută apostolilor la Cina cea de Taină. Între Sfânta Cruce și sfântul altar există o strânsă legătură: crucea este altarul jertfei dureroase a Mântuitorului, în timp ce altarul este locul de jertfă nesângeroasă a Fiului lui Dumnezeu, prin Sfânta Euharistie. Crucea este izvorul prin care a pornit harul mântuirii către noi, în timp ce altarul împărtășește acest har credincioșilor. Sfânta Cruce a vorbit o singură dată, pentru totdeauna, atunci când a fost înfiptă pe Golgota, predică pe care o vor auzi și asculta toate popoarele, până la sfârșitul lumii.

 

 

 

RO | DE

Având în vedere faptul că Biserica în construcţie va avea ca hram principal sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci – 14 septembrie – ale cărei semnificaţii să ne reamintească permanent că suntem chemaţi să ne asumăm crucea propriei noastre identităţi, arhitecţii noştri au proiectat în formă de cruce şi stâlpii de la subsolul bisericii, care susţin întregul edificiu. Aceşti stâlpi, pe care îi oferim spre donare, reprezintă o lucrare deosebită în sine, deoarece pe fiecare dintre ei va fi inscripţionat textul uneia din cele 10 Porunci ale Decalogului precum şi alte cruci şi simboluri creştine, arătând astfel că Noul Testament se sprijină pe Vechiul Testament, aşa cum Biserica este susţinută pe coloanele în formă de cruce din subsol și care constituie însăși baza și structura sa.

Actualmente, aceşti stâlpi cruciformi se toarnă la Bucureşti, de unde vor fi ulterior transportaţi pe şantier pentru a fi montaţi la locul lor. Este vorba de o muncă foarte migăloasă, dacă ne gândim doar la faptul că cele 10 Porunci, în română şi germană, cuprind în total aproximativ 10.000 de semne. Fiecare literă trebuie să fie lucrată individual, cu atenţie deosebită atât la cofrare, cât şi la betonare şi decofrare, deoarece textul inscripţionat trebuie să rămână intact. Aceeaşi atenţie este necesară şi ulterior în timpul transportului şi montării. Preţul de producţie şi transport al fiecăruia din aceşti stâlpi a fost calculat la 9.300 de Euro.

Oferim aceşti stâlpi cruciformi spre donare celor care au râvna şi posibilitatea să facă acest lucru, persoane fizice sau instituţii, care doresc să-şi arate şi în acest mod susţinerea pentru construirea Aşezământului. Este vorba de o acţiune cu o pronunţată încărcătură simbolică, în care susţinerea Crucii şi prin ea a Bisericii urmează a fi făcută printr-un gest de o deosebită jertfelnicie, izvorâtoare din credinţa în Crucea şi Învierea lui Hristos. Pentru donarea unui stâlp se pot uni laolaltă şi două sau trei familii.

Donatorii sunt rugaţi să ne transmită la adresa secretariat@cbrom.de  sau telefonic la numărul +49-89-66060884, următoarele: 1) dacă au vreo preferinţă cu privire la porunca din decalog inscripţionată pe stâlpul pe care doresc să-l doneze, 2) dacă doresc ca donaţia să rămână anonimă sau poate fi publică, în acest caz urmând să ne transmită şi datele de contact. Numele lor vor fi înscrise pe o plăcuţă metalică care va avea rol de amintire și de pomenire a ctitorilor şi va fi montată în dreptul ferestrei din proscomidiarul de la subsolul bisericii. Bineînţeles, mai important este faptul că ei vor fi pomeniţi la sfintele slujbe între ctitorii şi binefăcătorii bisericii cât va dăinui aceasta.

În imaginile de mai jos se pot vedea atât desene şi planuri ale stâlpilor, fotografii cu primii stâlpi abia turnaţi la Bucureşti, precum şi o simulare 3d a subsolului bisericii atunci când va fi finalizat.

 

 

 In curand fiecare dintre noi va trebui sa isi faca taxele si sa plateasca impozitul la stat. Indemnul nostru este ca fiecare roman sa mearga la primaria din orasul in care locuieste ( Anmeldungamt) si sa se inregistreze ca „roman – ortodox”. Formularul pentru impozit, poate fi descarcat de pe site-ul bisericii noastre. In el este mentionat faptul ca suntem recunoscuti in Germania ca romani ortodocsi. Odata inregistrati la Primarie cu aceste acte, ele vor fi trimise automat si la Finanzamt. Pe formularele de la Finanzamt la rubrica „Religie-Religion” trebuie doar completate literele „rx” care inseamna „roman-ortodox” . Cu privire la aceasta , Inalt Prea Sfintitul Parinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Roman al Germaniei, Europei Centrale si de Nord, ne spunea mereu: „Compatriotii nostri trebuie sa se declare romani ortodocsi si sa spuna functionarului respectiv ca exista si pentru romanii ortodocsi sigla „rx”. Altfel, vor fi inscrisi ca „griechisch-orthodox” sau „russisch-orthodox” și nu ca români. Actiunea noastra este foarte importantă pentru că în viitor se preconizează perceperea unui impozit special, obligatoriu ca in Italia, Spania… care va fi trimis catre Bisericile respective sau Statului pentru opera sociala (cei care nu au apartenenta religioasa). În aceste condiții, ne putem afla în situația neplăcută de a nu primi fonduri de la stat, fiindcă românii vor apărea în bazele de date ca greci ortodocși sau ca ruși ortodocsi.

Se intelege de la sine ca fiecare parohie va primi de la stat dupa cati credinciosi declarati are ca „rumänisch-orthodox”.

Cu binecuvantare!
+Serafim

     

APEL

Iubiti credinciosi,
multumim tuturor membrilor bisericii noastre care prin contributia lor financiara ne sprijina pentru a avea  cele trebuincioase si necesare atat pentru savarsirea slujbelor  cat si a intretinerii sfantului lacas . Pentru bunul mers al bisericii noastre avem nevoie de sustinerea si ajutorul dumneavoastra. De aceea facem un apel la toti enoriasii sa devina membri, in asa fel incat sa ne putem sustine pe viitor . In acest scop va rugam sa completati o cerere de inscriere. Biserica noastră nu primește ajutor financiar de la Mitropolia Ortodoxă Română din Nürnberg sau de la Patriarhia Ortodoxă Română din București. Pentru biserica  în care slujim si  sfintele slujbe se plătește o chirie de 20 Euro  pentru fiecare slujba pe care o facem pe timp de vara (Aprilie-Octombrie) si 50 de Euro pentru fiecare slujba pe care o facem pe timp de iarna ( Noiembrie -Martie). Lunar sunt și alte cheltuieli prevăzute și neprevăzute. Mulțumim tuturor celor care s-au înscris ca membri plătitori ai bisericii noastre și, de asemenea, celor care au făcut și fac donații .
Contributia este 150 € pe an de familie. De altfel, orice alta suma este binevenita. Contributia se poate plati lunar, trimestrial sau anual direct in contul bancar al parohiei. Bunul Dumnezeu si Maica Domnului sa primeasca ajutorul dumneavoastra si va multumim pentru bunavointa, si intelegere. Dumnezeu sa va binecuvanteze!

Datele de cont:

Sparkasse Allgäu

IBAN: DE 57 7335 0000 0515 3287 30
BIC: BYLADEM1ALG

 

 (Video) PS Ignatie: „Nu este destul doar să aduceți copiii la împărtășit, trebuie să vă vadă cum vă rugați”

 

Venirea la biserică este o căutare

Preacucernice părinte, vă rugăm să ne daţi câteva repere despre cum să ne apropiem de sfânta biserică, de slujbele care se oficiază, pentru a ne folosi trupeşte şi duhovniceşte?

Orice om are un loc adânc în inimă, acolo unde îl simte pe Dumnezeu. Atunci când venim la biserică trebuie să ne străduim ca tot ceea ce facem să aibă legătură cu acel loc adânc din noi. Aceasta presupune un efort datorită firii noastre căzute, căci avem mintea împrăştiată şi de multe ori suntem ispitiţi să nu căutăm pe Dumnezeu, ci să ne gândim la lucrurile lumeşti, trecătoare, şi în acest mod lăsăm „cele ale lumii” să intre în acel loc care se cuvine doar lui Dumnezeu.

Dacă ne vom nevoi corect, Dumnezeu ne va ajuta cu darul Său şi va pune harul Lui în inima noastră şi ne vom umple de bucurie. Intrarea în lăcaşul sfânt este un prilej de introspecţie; după o rugăciune adâncă omul descoperă cât este de păcătos şi dacă este perseverent cu schimbarea în bine a vieţii lui, intră pe un drum al curăţirii interioare prin mila lui Dumnezeu.

Există şi o pregătirea trupească atunci când venim la biserică şi mai ales la Sfânta Liturghie. Oamenii de cu seară se spălau, îşi pregăteau hainele curate pentru a intra cu bună cuviinţă în casa lui Dumnezeu. Se întâmplă azi ca acest lucru să nu fie înţeles bine şi există persoane care se îmbracă pentru a atrage atenţia celor din jur, în special persoanele de gen feminin, uitând că omul în biserică este dator să fie atent la inima sa, şi nu la ceea ce cred ceilalţi despre el.

De asemenea, trebuie să existe o pregătire sufletească. Precum spune Scriptura, dacă suntem certaţi cu vreun frate, să mergem mai înainte să ne împăcăm cu el, şi mai apoi să aducem darul nostru la Sfântul Altar. Venirea la sfânta biserică este o căutare, care pe măsură ce trec anii este o căutare a vieţii noastre, este o bucurie de care nu ne-am mai lăsa. Un adevărat credincios nu poate să stea duminica acasă, când în biserică se slujeşte Sfânta Liturghie, fără să nu simtă o enormă părere de rău. La biserică stăm în faţa lui Dumnezeu, însă nu precum asistăm la un spectacol, unde ne desfătăm de frumuseţea cântărilor, ci cu evlavia unui bun credincios. Aici cântarea şi rugăciunea devin ale noastre, devin strigarea noastră către Domnul, iar această chemare în mod natural culminează cu aşteptarea Sfintei Împărtăşanii, când Hristos Domnul ni se dăruieşte.

Ştim din pilda vameşului şi a fariseului că trebuie să ne smerim în faţa Domnului pentru ca rugăciunea noastră să fie bine primită. Cum să participăm corect la sfintele slujbe?

Când venim în sfânta biserică bine este să ajungem înainte de începerea slujbei, să ne închinăm la sfintele icoane, să dăm pomelnicul, iar apoi să ne aşezăm liniştiţi în locul nostru. Dacă am întârziat mai mult, să nu tulburăm şi pe ceilalţi din biserică mergând până în mijlocul bisericii, ci să aşteptăm sfârşitul slujbei pentru a ne închina la sfintele icoane.

Poziţia trupului în biserică este foarte importantă, pentru că dispoziţia trupului se răsfrânge asupra sufletului; de preferat să stăm cu trupul într-un loc, adunaţi, cu capul plecat şi cu gândul la Dumnezeu. Această atitudine ajută sufletul să se înalţe către Domnul.

Dacă însă ne uităm în jurul nostru, ne foim, ne răsucim, ne plimbăm prin biserică, nu ne ajută nici nouă să ne adunăm mintea şi inima spre Dumnezeu, şi nici celor de lângă noi.

Mulţi tineri mi-au mărturisit că ar veni la biserică, însă sunt unii credincioşi care se uită la ei, îi analizează şi poate îi bârfesc. Aceasta nu este o scuză pentru cine vrea să vină la sfintele slujbe, dar este un lucru care împiedică pe unii credincioşi mai tineri să se apropie de Biserică.

(Diac. Marius Mircia, Ziarul Lumina)

 

 

 

 

VENIREA PREOTULUI CU ICOANA INAINTEA CRACIUNULUI Si A BOBOTEZEI

Din punct de vedere liturgic, putem spune ca aceasta traditie, a umblatului cu icoana, este un fel de slujba in afara zidurilor bisericii. Este o slujba savarsita pe ulite si pe stradute, prin curti si prin case, pe la ferestre si pe la usi. Precum odinioara facea crainicul, parintele se straduieste a anuta in tot locul si pe tot omul o mare veste: Dumnezeu se face om, ramanand insa Dumnezeu! Astfel, singurul lucru nou sub soare se arata vrednic de o asemenea mare vestire.Umblatul cu icoana pentru a vesti Nasterea Domnului este o randuiala foarte veche, urmele ei pierzandu-se in anii de inceput ai erei crestine. Astfel, aceasta traditie ne apare inca din primele secole ale crestinismului, inca de pe cand sarbatoarea Nasterii Domnului si cea a Bobotezei se sarbatoreau impreuna, in ziua de 6 ianuarie.Sarbatoarea Epifaniei (a Aratarii Domnului), cum erau numite cele doua mari praznice, s-a sarbatorit astfel pana in anul 379, cand cele doua mari sarbatori s-au separat in doua zile diferite. Din anul 379, Craciunul a inceput a se sarbatori la data de 25 decembrie, umblatul cu icoana fiind inca de atunci ceva binecunoscut.Venirea preotului cu icoana inaintea Craciunului este o frumoasa slujba misionara, avand mareata datorie de a anunta nespusa dragoste a lui Dumnezeu fata de om, anume aceea de a se intrupa „pentru noi si pentru a noastra mantuire”. Se vede cum aceasta vizita a preotului pe la casele crestinilor este o datorie, ca un fel de strigat de bucurie ce nu poate fi oprit.Fiecare preot vesteste Nasterea Domnului in parohia lui. Astfel, in functie de marimea parohiei, preotul poate incepe sa umble cu icoana mai devreme sau mai tarziu. La sate, aceasta vestire se petrece in chiar ajunul Craciunului, ori cu vreo doua zile mai inainte. In schimb, la orase, unde parohiile sunt mai mari si credinciosii mai numerosi, preotii pot incepe chiar cu cateva zile bune mai devreme.Preotul isi pune doar epitrahilul (dintre vestmintele liturgice), iar in mana poarta icoana Nasterii Mantuitorului Impreuna cu un dascal, care il insoteste, si cu credinciosii la care se opreste, preotul canta Troparul Nasterii Domnului, dand celor de fata spre sarutare, rand pe rand, icoana Nasterii Domnului. Bucuria Nasterii Domnului se pregusta inca de pe acum.Credinciosii simt mare bucurie fata de aceasta vizita a preotului cu icoana. Preotul vine cu Sfanta Icoana in casa fiecaruie, binecuvantand pe toti cei de fata, cat si pregatirile casei pentru intampinarea maretului eveniment al Nasterii. Fiecare dintre cei ai casei se ingrijeste de cate ceva, colindele se aud lin spre seara, parintele ciocane la usa purtand in maini Sfanta Icoana a Nasterii Domnului, credinciosii se umplu de bucurie sfanta, totul vesteste sarbatoarea.In comunitatea rurala traditionala, dupa momentul cantarii troparului Nasterii, preotul binecuvanta alimentele pregatite cu grija si asezate pe masa, langa icoane. Dupa ce alimentele au fost binecuvantate pot fi oferite de pomana pentru sufletele celor adormiti, astfel incat si acestia sa se bucure de de vestea cea minunata a Nasterii Domnului. Pentru sufletele celor adormiti se pregatesc colacei, bob fiert, grau fiert, prune uscate, sarmalute de post, precum si fructe, printre care mere si nuci.Cu toate acestea, sunt inca si unii dintre cei aflati in parohie care nu se bucura de acest lucru, ba mai mult se arata chiar mahniti de vizita preotului, neprimindu-l pe acesta in casele lor, pentru a vesti Nasterea Domnului. „Vine prea tarziu sau prea devreme. Ne deranjeaza.” Acestea sunt gandurile unora ca acestia. Cei care nu vibreaza deloc la aceasta sunt, in mare parte, oameni de la oras, la tara pastrandu-se inca mult mai vie constiinta bucuriei Craciunului, vestita prin preot. Preotul insa nu se supara, caci el are datoria de a vesti celor ce au „urechi de auzit” si de a mangaia pe cei bucurosi de Nasterea Domnului.Frumos da marturie un suflet cuprins de nostalgia copilariei, spunand astfel: „Ce pacat ca sunt din ce in ce mai putini oameni care sa iasa din casa si sa vada „pe unde a ajuns parintele”, asa cum faceau parintii si vecinii mei. Cat de mult mi-as dori sa-l mai aud pe tata spunand: „E pe la nea Ion”, adica la cinci case distanta de noi.”

Să faceți milostenie, însutit veți primi! Nu vă temeți că sărăciți!

Părintele-ARSENIE-PAPACIOC

”Sa faceti milostenie”, ne indemna Parintele Arsenie Papacioc. Ne spunea de asemenea: ”ca cel mai mare lucru posibil asta este. Pentru ca atunci inseamna ca iubesti. Domnul, daca spune: ”Insutit veti primi!”, nu te teme ca saracesti. Vrei sa ai mai mult? Da din ”ce esti tu” si la saraci! Dar ce urmarim sa ne imbogatim? Ma doare inima de cel sarac. Nu te doar inima de el deloc? Pozitia asta este inconstienta, de stapan, asta este dezastrul societatii. Firea pervertita de indeamna, bineinteles, sa tii cont numai de al tau si foarte greu te rupi si pentru celalalt. Si tocmai asta este porunca: sa te rupi. (…)

Milostenia nu este numai sa dai din traista. Milostenia este sa accepti pe un om sa stea langa tine, fara sa il alungi in gand. Ai un coleg care are un necaz, trebuie sa stii sa-i faci o mangaiere, sa-i descretesti fruntea. la saraci poti sa faci o rugaciune scurta: ”Doamne miluieste-l!”, daca nu poti sa-i dai ca esti in tramvai si el este pe trotuar. Intrebarea se pune: cum ne este inima noastra in legatura cu suferinta din jur?

A milostivi pe unul, pe altul, aici se arata ca tu esti Hristos. Apoi nici nu stii ca acela pe care il ajuti poate sa fie Hristos. El intinde mana sa-ti dea Imparatia Cerului si tu nici nu observi.

Fratii mei, tineti minte: ”cersetorii sunt personaje biblice!”. Ai trecut pe langa mantuirea ta asa de usor! Si mai grozav, l-ai dispretuit! Cersetorii nu pier niciodata. Fac sobor la margine de drum si impart ce s-a capatat si zic:”Asta-i de la cutare. Pomeneste-l, Doamne in Imparatia Ta!” si are valoare. Sa nu asteptati sa-i intalniti!

Cautati-i, pentru ca gasindu-i pe ei, te-ai gasit pe tine. Te-ai consemnat acolo, sus. Nu te poate uita Mantuitorul cand faci o milostenie.

Obisnuiti-va sa nu traiti numai voi, sa traiti in toti care sunt cu voi. Sa nu lasati mana intinsa nici cand va da, nici cand va cere.”

 

 

                                                                                                                              

   

 

Cinstirea Sfintelor Moaste

Sfintele moaste sunt trupuri neputrezite sau ramasite din trupurile lor,prin care bunul Dumneyeu isi arata atotputernicia , savarsind prin ele minuni intru preamarirea Sa, spre cinstirea alesilor Sai si pentru ajutorul crestinilor in necayurile lor. Sfintele moaste fac dovada urmarii lui Hristos si a marturisirii Lui pana la jertfa de sine a oamenilor cu viata sfanta; ele arata starea lor induhovnicita si asemanatoare cu Dumnezeu, la care au ajuns acestia,prin actualizarea chipului divin si prin harul Sfantului Duh ce lucreaza in ele. Sfintele moaste sunt exceptii de la regula descompunerii trupului dupa moartea fizica,voite si randuite de Parintele ceresc, ca semne ale prezentei harului sfintilor, ca anticipare a invierii mortilor cu trup nou indumnezeit si induhovnicit. Cei care se indoiesc de cinstirea sfintelor moaste in Biserica Crestina,, invocand interdictii din Vechiul Testament (Deuteronom 21,23; Numeri 19,11-13),trebuie sa stie ca ele au trecut deja de faza putrezirii, ca au fost inmormantate  dupa randuiala,iar bunul Dumnezeu a fost Cel care a ingaduit ca ele sa fie descoperite si sa faca semne si minuni spre intarirea in credinta si folosul celor vii. Exceptii si minuni in legatura cu ramasitele pamantesti ale sfintilor avem si in Vechiul Testament: dreptii Enoh si Ilie au fost ridicati cu trupul la cer (Facere 5,24;Evrei 11,5; IV Regi 2,11), Moise a ridicat osemintele lui Iosif  din Egipt si le-a adus  cu mare cinste in Canaan (Iesire 13,19), iar prin atingerea cu osemintele profetului Elisei,un mort a inviat (IV Regi 13,20-21).Ne intrebam:oare minunea invierii acelui mort prin atingerea de osemintele profetului Elisei cel atat de bine placut Domnului,nu era ea insasi o profetie a puterii dumnezeiesti pe care aveau sa o primeasca moastele sfintilor in Biserica Crestina? Acelor neoprotestanti care se impotrivesc , spunand ca inchinarea la sfintele moaste este idolatrie (Iesire 20,2-5;Deuteronom 5,6-9) si ca cei morti nu pot lauda pe Domnul (Psalm 87,11), le raspundem ca ei continua sa faca confuzie intre venerare (cinstirea acordata sfintilor) si adorare (inchinarea care se cuvine numai lui Dumnezeu). Nu se inchina nimeni la sfintele moaste ca lui Dumnezeu ,dar ele sunt si raman dovada ca sfintii au ramas in dreapta credinta  pana la ultima suflare prin iubirea neconditioanta a  aproapelui ( Galateni 5,6) , fapt pentru care mostenesc Imparatia Cerurilor ( Luca 16,23-25)  si se roaga pentru noi la Tronul Sfintei Treimi pentru noi ( Apocalipsa 5,8).

 

                                                                   

Anunțuri

HRAMUL PAROHIEI : "SFANTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA" si "SFANTUL BONIFACIU"